SinhVienIT.NET---resized-in-the-field-iii-2560-w-p

20 Sep

Những thay đổi từ việc áp dụng ISO 9001:2008-EN


Những thay đổi từ việc áp dụng ISO 9001:2008
Để củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp trên thị trường, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần may Sài Đồng xác định “cải tiến phương thức quản lý” là giải pháp hàng đầu để không ngừng nâng cao năng suất,chất lượng sản phẩm.

Vì vậy từ đầu năm 2008, công ty đã tiến hành mời chuyên gia tư vấn, huấn luyện cho công ty áp dụng ISO 9001cho CB.CNV về các yêu cầu của ISO 9001và cách viết các thủ tục qui trình và hướng dẫn công việc . Xác định phạm vi áp dụng ISO 9001 : 2008và phân công người phụ trách chất lượng của công ty, một ban chỉ đạo và lực lượng nhân sự đã được triển khai

Khó khăn lớn nhất của công ty khi triển khai áp dụng hệ thống là thiếu người có chuyên môn để biên soạn quy trình. Những người quen cách làm trước đây, ngại thay đổi khi ghi lại những gì đã làm một cách có hệ thống. Việc xây dựng thói quen thực hiện có kế họach, tuân thủ các quy định là một công việc tốn nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên Công ty cũng có nhiều thuận lợi, trước hết là sự quyết tâm caocủa cáclãnh đạo ,đứng đầu là Giám đốc Vương Quang Ngọc đã đầu tư cả công sức lẫn tài chính để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lựợng,nắm chắc các nội dung cơ bản của tiêu chuẩn nên đã hoạch định chính sách, mục tiêu chất lượng, phạm vi áp dụng, bố trí lực lượng tham gia các tổ công tác phù hợp với thực tiễn họat động của công ty. Các thành viên hiểu được mục đích ý nghĩa của quản lý chất lượng, trách nhiệm của mình trong công việc được giao, ý thức chấp hành các quy định cụ thể. Các thành viên trong ban ISO làm hết sức mình,vừa phải đảm bảo sản xuất, công tác chuyên môn vừa làm ISO vơi tinh thần vì sự tồn tại và phát triển của công ty. Trình độ về công nghệ, thiết bị hiện có của công ty có đủ khả năng sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu. Chuyên gia tư vấn : có khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực họat động của công ty,nhiệt tình trong tư vấn triển khai áp dụng ISO 9001”

Tuy thời gian áp dụng chưa nhiều, nhưng bước đầu ISO 9001cũng đã mang lại cho công ty nhiều khởi sắc.Áp dụng quản lý chất lượng sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 tại công ty đã nổi bật lên một số vấn đề sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng như sau :
1/- Các tiêu chuẩn,yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm được thực hiện tuân thủ theo quy trình,đảm bảo ra sản phẩm đạt chất lượng đồng nhất
2/- Khách hàng có nhiều niềm tin về sản phẩm của công ty
3/- Cán bộ công nhân viên trong công ty hiểu biết đầy đủ hơn về vai trò và những mục tiêu từ hệ thống đã được văn bản hóa một cách đầy đủ
4/- Cán bộ công nhân viên trong công ty giảm được sự căng thẳng, vì biết được mình đang dùng một hệ thống quản trị hữu hiệu
5/- Nhân viên mới tuyển dụng có thể học việc một cách dễ dàng và sẵn sàng, vì chi tiết đã được viết đầy đủ trong các thủ tục qui trình và các hướng dẫn công việc
Từ các yếu tố trên sản phẩm làm ra có chất lượng cao, giảm thiểu phế phẩm, giảm thiểu chi phí ẩn, làm lợi ích kinh tế trong sản xuất kinh doanh tăng lên

Share link:

Copyright © 2016. Bản quyền thuộc về Sadoga.

Design by 3i company

Sadoga company products   Hotline: 0946034422 - 0978997366

Reviewer number : 93