Introduces

  / September 15, 2016

  Organizational models

  Cơ cấu tổ chức của công ty chúng tôi (more…)

  / September 15, 2016

  Sadoga Trademark

  Logo Sadoga được gắn kết bởi 3 phần chính

  Lấy ý tưởng từ hình chính diện chiếc máy khâu. Mặt đầu máy khâu được cách điệu thành hình “lá chắn” tạo sự phát triển vững bền của công ty  trong đó mầu chủ đạo là màu đỏ (more…)

  / September 15, 2016

  My company

   

   

  (more…)

Copyright © 2016. Bản quyền thuộc về Sadoga.

Design by 3i company

Sadoga company products   Hotline: 0946034422 - 0978997366

Reviewer number : 257